S’acosta l’estiu i la Xarxa Vives d’universitats ja ha publicat la seva Guia de cursos d’estiu 2014 perquè puguem començar a remenar entre els 622 cursos que ens ofereixen (la veritat és que el catàleg és francament temptador!). Us copio aquí els que estan relacionats amb llengua, literatura i sociolingüística:

(hi afegeixo també els cursos que organitza el Col·legi de Llicenciats, que no surten a la guia perquè no són universitaris, però que també són molt atractius)

Per a sociolingüistes:

Sobre llengua i didàctica de la llengua:

Català:

Castellà:

Anglès:

Sobre literatura, didàctica de la literatura i indústries culturals:

Literatura:

Literatura catalana:

Literatura castellana:

Indústries culturals:

Sobre comunicació i competències:

Comunicació:

Competències:

 

La Xarxa Vives també ofereix ajuts de desplaçament (termini: del 2 de maig al 2 de juny).

Llistes completes dels cursos de cada universitat aquí:

 

Anuncis