Una de les preguntes que més vaig haver de respondre quan vaig decidir que faria filologia catalana era: “i hi ha feina, d’això?”. En general, la gent no coneix les sortides professionals que ofereixen aquests estudis, ja sigui perquè el nom de “filologia” no és gaire explícit o bé perquè no associen els diversos àmbits on la llengua i la literatura hi són presents amb les sortides professionals d’aquesta carrera.

El mes passat, el diari El País va publicar diversos articles basats en les primeres dades de l’informe “Inserción laboral de los estudiantes universitarios“, un estudi que ha seguit 190.749 alumnes que van acabar la carrera el curs 2009-2010 durant els quatre primers anys de la seva vida laboral. Aquests alumnes provenen de 146 titulacions i són l’última promoció abans de la implantació dels graus del pla Bolonya. El Ministeri ha creuat (per primera vegada) les dades d’Educació amb les de la Seguretat Social, l’Institut Nacional d’Estadística i la conferència dels Consells Socials de les Universitats Espanyoles i d’aquesta manera podem seguir, any a any, la trajectòria laboral dels titulats.

Com que és un tema que m’interessa i la informació és llaminera, m’he dedicat a jugar una mica amb les dades que El País ha posat al nostre abast.

Abans de començar, cal que tinguem en compte dues flaqueses importants de les dades:

  1. Només indiquen si els alumnes estan afiliats a la seguretat social o no, no detallen si els estudiants estan treballant en feines del seu àmbit ni si són feines adequades a la qualificació que tenen (fet important si tenim en compte que el mateix Ministeri reconeix que un 45% dels titulats té una feina per sota de la seva qualificació quatre anys després d’acabar la universitat).
  2. No té en compte que un cop acabada la carrera, una part dels titulats es matriculen a un màster, de manera que no accedeixen immediatament al mercat laboral fins 1-2 anys després (i encara uns quants anys més si es fa el doctorat).

Els titulats en Filologia Catalana de l’any 2009-2010 han trobat feina 4 anys després d’acabar la carrera?

gràfic 1

Inserció laboral dels titulats en filologia catalana quatre anys després de llicenciar-se (2014). Font: elaboració pròpia a partir de les dades de El País.

En la comparativa entre les dades de totes les universitats que ofereixen la titulació de filologia catalana, podem veure que els alumnes que més feina han trobat són els de filologia catalana de la Universitat Rovira i Virgili, seguits dels de la Universitat de Barcelona i els de les Illes Balears.

Si fem la mitjana d’ocupació dels titulats en filologia catalana amb els resultats de totes les universitats, obtenim un 55’88% de titulats amb feina quatre anys després d’acabar la carrera (2014). Si fem la mitjana només de les universitats de Catalunya, la mitjana puja fins un 60’20% de titulats ocupats.

El nombre d’alumnes de cada universitat que es va llicenciar el curs 2009-2010 és el següent:

taula alumnes

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de El País.

Quin percentatge de titulats en Filologia Catalana de l’any 2009-2010 va treballar el primer any després d’acabar la carrera (2011)? I el segon any (2012)? I el tercer any (2013)?

gràfic 2

Evolució de l’ocupació dels titulats en filologia catalana 2011-2014. Font: elaboració pròpia a partir de les dades de El País.

Els titulats en filologia catalana tenen menys feina que titulats d’altres filologies?

Ara ens centrarem en les dades de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.

gràfic 3

Inserció laboral dels titulats de la Facultat de Filologia de la UB quatre anys després de llicenciar-se (2014). Font: elaboració pròpia a partir de les dades de El País.

A la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, filologia catalana és la tercera carrera amb més ocupació dels seus titulats, per darrere de filologia anglesa i lingüística. [Cal apuntar aquí que lingüística, en l’any analitzat, era una carrera de segon cicle, de manera que els estudiants havien cursat prèviament uns altres estudis].

Quin percentatge de titulats de l’any 2009-2010 va treballar el primer any després d’acabar la carrera (2011)? I el segon any (2012)? I el tercer any (2013)?

gràfic 4

Evolució de l’ocupació dels titulats de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona 2011-2014. Font: elaboració pròpia a partir de les dades de El País.

I per acabar, ens fem l’última pregunta: si comparem l’ocupació dels titulats en filologia catalana amb l’ocupació de totes les carreres de la UB analitzades (63), en quina posició queden aquests estudis?

carreres UB

Percentatge de titulats que cotitzen a la seguretat social. Font: elaboració pròpia a partir de les dades de El País.

Els alumnes de filologia catalana tenen més feina quatre anys després d’acabar els estudis que alumnes de carreres com psicologia, biologia o dret. En els anys anteriors: posició 36 (2013), posició 32 (2012) i posició 46 (2011).

Les dades que acabem d’analitzar mostren una tendència positiva al llarg dels anys a l’hora de trobar feina, ja que tot i que inicialment els percentatges d’ocupació són menors (possiblement perquè els alumnes fan màsters o postgraus quan acaben la carrera i no es posen a treballar directament), al cap de quatre anys el percentatge d’ocupació dels llicenciats en filologia catalana a la Universitat de Barcelona és del 71%.

Aquesta xifra, sens dubte, encara millorarà els propers cursos gràcies a dues causes principals: (a) la reducció dels alumnes que fan filologia catalana, i (b) la previsió que en els propers 10 anys es necessitaran 520 filòlegs per cobrir les jubilacions dels professors d’institut de l’àrea de català, fet que comportarà més oportunitats d’obtenir feina en el sector educatiu.

En conclusió: hi ha feina i n’hi haurà més en el futur!

Fonts:

Anuncis