ed2252932921_1Aprofito que avui comencen les vacances per recomanar-vos la lectura d’un article d’una servidora i F. Xavier Vila que analitza el debat que s’ha anat generant al voltant del tema de l’oficialitat lingüística d’una Catalunya independent:

L’estatus de les llengües a la República Catalana: una breu anàlisi del desenvolupament del debat

RESUM: Aquest article analitza el debat que s’ha produït a Catalunya en els darrers anys sobre l’estatus de les llengües en una eventual República Catalana independent. L’article comença analitzant com es planteja i com es rep el debat, en descriu els actors principals, n’estudia succintament l’evolució i finalment n’examina breument un dels temes centrals, la conveniència o no d’atorgar el grau de llengua oficial a la llengua castellana en la constitució del nou Estat.

REFERÈNCIA: Sendra, Montserrat i Vila, F. Xavier (2016). “L’estatus de les llengües a la República Catalana: una breu anàlisi del desenvolupament del debat”. Els Marges 108, març 2016, pàg. 33-50.

Podeu trobar-lo en paper a llibreries i quioscos i a l’iQuiosc en format electrònic.

Tot comentari/crítica serà molt benvingut! Bona Setmana Santa!

Anuncis