De què pots treballar si estudies Filologia Catalana?

En aquest article, intento resumir-t’ho:

Filologia Catalana? Què vols, ser profe?“. Diari de la Llengua, 06-07-2019.