El novembre passat em vaig presentar a la 41a Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner, dins del LXXXVII Cartell de premis i de borses d’estudi dels Premis Sant Jordi 2018 de l’Institut d’Estudis Catalans i, per sorpresa, m’ha estat concedida!

La borsa d’estudi té com a objectiu l’elaboració d’un treball bibliogràfic de tema català, per això hi vaig presentar un projecte per dur a terme un estudi exhaustiu sobre el debat que s’ha produït entre el 2012 i el 2018 al voltant de quines llengües haurien de ser oficials en una República catalana. Així doncs, en els propers mesos em dedicaré a revisar l’extensa bibliografia que s’ha generat sobre aquest tema (amb un total de més de mil referències), i a intentar extreure’n una visió de conjunt, tant quantitativament com qualitativament. Us deixo el resum de la proposta del projecte:

Títol El debat sobre l’oficialitat lingüística d’una Catalunya independent: autors, arguments i impactes
Autor Montserrat Sendra
Resum Aquesta proposta té com a objectiu fer una anàlisi bibliogràfica completa i aprofundida del debat que s’ha produït en els últims cinc anys a l’entorn de quina hauria de ser la legislació lingüística d’una República catalana independent. Per dur a terme l’estudi, es combinaran tècniques quantitatives (amb recomptes dels tipus de textos, dels autors i dels mitjans que hi han participat) amb tècniques qualitatives (anàlisi discursiva dels arguments, de les línies d’opinió i de les discussions), a fi de tenir una perspectiva general del debat que s’ha produït i de poder extreure’n les conclusions pertinents.
Paraules clau política lingüística, planificació lingüística, anàlisi crítica del discurs.
Supervisor F. X. Vila i Moreno (CUSC-UB)

 

18-04-20-15-16-34-153_deco

Anuncis